Get Adobe Flash player
น้อมเกล้าระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลชุมแพ
ที่อยู่:
82 ม.8 ตำบลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ถนนมลิวรรณ
อำเภอชุมแพ
40130

อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 043-311044
แฟกซ์: ยังไม่มี
เบอร์มือถือ: ยังไม่มี
http://www.cphos.go.th